Medieval contemporary

axo fritt tak m text

I samarbete med Ramboll har vi på uppdrag av Region Gotland tagit fram ett typförslag på parkeringshus för den nya stadsdelen Visborg.
Vårt förslag är att mura upp en grönskande återbruksmur runt en prefabricerad parkeringshusstomme i trä eller betong och att sätta ett solcellstak på träbalkar ovanpå. I muren finns en uppglasad länga med lokaler för återbruk, cykelverkstad och lådcykelpool. Genom att bygga med extra hög takhöjd kan delar av parkeringsytorna konverteras för annan verksamhet framöver.

Vy längs gatan med uppglasade lokaler.
Vy längs gatan med uppglasade lokaler.

Delar av muren vetter mot bostadshusens innergårdar. Där kan gemensamhetslokaler och växthus kan byggas direkt mot muren. Murens tjocklek gör den termisk, perfekt att odla och luta sig mot.

P-hus gotland baksida

Samarbete med Egil Bartos, senior konstruktör på Ramböll samt Jesper Stockman på Rambölls managment avdelning som arbetat med ekonomi och organisation av mobilitetslösningar.

Vy från ett köksfönster i huset mitt emot
Vy från ett köksfönster i huset mitt emot