Järva storstadspark

Tänk om Järvas alla grönområden och reservat hängde ihop som en stor park? Tvärs kommungränser och motorvägsbarriärer. En park som alla Järvabor kan vara stolta över och en park som tillåter Järvakilens biologiska mångfald att leta sig långt in i stadsdelarna.

Filmen ovan berättar om projektet som visats och diskuterats med ledande politiker under Järvaveckan och på Stadsutvecklingsdagarna i Almedalen.
Tidskriften Arkitekten intervjuade Måns om projektet på Järvaveckan.

Järva storstadspark_poster-2