Gröna dalen

grundkarta

Förslag för ny stadsdelspark mellan Saltsjöbaden och Fisksätra som vunnit politiskt stöd. I juni 2019 röstade Nacka Kommunstyrelse för att utveckla Gröna Dalen till en grön park. Läs mer i Nacka Posten samt i Saltsjöbladet.

Gröna dalen september 2023. En rad enkla tillägg har steg för steg förändrat dalen sedan 2019.

Ytterstaden är full av grönområden som blivit “över” och som blir extra sårbara för ogenomtänkt exploatering när staden växer.
I dokumentet Vision för Gröna dalen förklarar vi varför den är viktig. Och varför man alltid vid förtätning (som pågår i Saltsjöbaden och Fisksätras Centrum) alltid ska börja med att ringa in det bästa läget för en publika plats. Därefter får eventuell bebyggelse växa runt om.

Gamla landsvägen som löper öst-västligt genom dalen Foto: Staffan Andersson
Gamla landsvägen som löper öst-västligt genom dalen Foto: Staffan Andersson

Med enkla medel kan de två stadsdelarna bindas samman av en gemensam park med odling, naturupplevelser och spontanidrott.

grundkarta strategiskt läge 1
Strategiskt läge

Gröna dalen ligger mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum och är porten till Erstavik. Dalen är också en en viktig länk i den ekologiska spridningskorridoren mellan Erstavik och Skogsö naturreservat i norr.

ekologiskt läge
Ekologiskt läge

Ladda ner förslaget som PDF:
Vision för Gröna dalen_Måns Tham Ark

Förslaget framtaget i samarbete med Arkitekt SAR/MSA Johan Berg.