Urban meadows/ Kungsholmens sommarängar

flygpersp 700Om gräsytorna längs Kungsholmens trafikleder planterades som ängar så skulle parkernas mest trafikstörda ytor kunna bli spridningskorridor inte bara för bilar utan även för blommor, bin och pollinatörer.
Läs artikel i lokaltidningen här!

Jag bor själv på Kungsholmen och går längs Drottningholmsvägen och ramperna till Essingeleden varje dag på väg till barnens förskola.

Gatuperspektiv 700

Med enkla medel kan trafiklandskapet blomstra och stärka den biologiska mångfalden lokalt. Och att att slå ängarna med lie är ett utmärkt sommarjobb. (Safety first!)
Kungsholmens parkstråk från Norr Mälarstrand ända till Fredhäll är ett fantastiskt och historiskt parksystem som med nya trafikleder blivit mer trafikstört och naggat i kanten. Att jobba med de kanterna skulle ge stor effekt och glädja både fotgängare cyklister och bilister.

Karta bara 700
Genom att jobba med ytor som inte är attraktiva för idrott eller picnic kan man anlägga 4 ha äng bara längs Drottningholmsvägen och Rålambsleden. (Konceptet funkar såklart överallt i stan där trafikleder tagit över)
Förslaget är inskickat som medborgarförslag!