Milot

Stadsplanetävling för Milot området i Sundbyberg i samarbete med ByggVesta. Uppdraget var att ta fram en masterplan för en ny stadsdel med en blandning av ny bebyggelse och äldre militära byggnader med nytt innehåll. 900 nya bostäder på kanten till Järvafältet i norra Ursvik.

Flygperspektiv med Kista i fonden på andra sidan fältet

Situationsplan, ny bebyggelse i rött
Gatuperspektiv parkgatan mot Järvafältet
Gatuperspektiv entrén till stadsdelen